top of page

Team Stress Management Programma

Zie jij een toename van stress en spanning in jouw team en zou jij daar graag een -blijvende- verbetering in willen realiseren?  

Ik kan helpen met een stress programma van 3 maanden, waarbij we op basis van objectieve data analyses van de stress die gemeten wordt in jouw team aan de slag gaan om de stress bestendigheid te vergroten en de hoeveelheid stress te verminderen, zodat het welzijn en performance toenemen.

De werkdruk die de mensen in je team ervaren is hoog en dat merk je aan de hoeveelheid spanning en stress in het team. Je dat graag -blijvend- willen verbeteren door de stress resilience van je team te verbeteren. Allereerst voor het welzijn van je medewerkers, maar ook om ziekteverzuim te voorkomen, en performance, motivatie en werknemerstevredenheid te verbeteren. 

Herken je dit? 

 • Als je de resultaten van het medewerkerstevredenheids onderzoek ziet, schrik je. Natuurlijk wist je al dat mensen zich overbelast en gestrest voelen en dat de werkdruk hoog is, maar om dat zo zwart op wit te zien is confronterend.

 • Tijdens een werkoverleg ontstaat een nogal emotionele discussie tussen twee mensen. De een haalt nogal hard uit naar de ander, die -ook wel weer begrijpelijk- gepikeerd reageert. Je probeert de emoties wat te bedaren, maar je merkt dat de kou nog niet uit de lucht is als het overleg is afgelopen. Zuchtend vraag je de twee mannen om even mee te lopen om ze weer wat nader tot elkaar te brengen.

 • Je zit in een werkoverleg als een van je medewerkers in tranen uitbarst. Ze heeft thuis een ziek kind, weet niet hoe ze haar werk voor deze week af moet krijgen en voelt zich overbelast. Het is één van je meest betrokken medewerkers, altijd hard werkend en gemotiveerd. Het is moeilijk haar zo te zien, en je weet eigenlijk niet goed wat je moet zeggen.

 • Eén van je meest talentvolle, jonge medewerkers wekt de indruk aan vakantie toe te zijn. Hij maakt steeds langere dagen en ziet er moe uit. Je hebt al eens met hem gepraat en aangegeven dat hij rustiger aan moet doen, maar je ziet ook zijn ambitie die hem drijft om het uiterste van zichzelf te vragen. Je bent bang dat dat op een gegeven moment te veel voor hem wordt. 

 • Je voelt je machteloos omdat er geen financiële ruimte is om extra mensen in te huren. En al was die er wel, dan nog zou het lastig zijn om de juiste mensen aan te trekken.

Kortom, je voelt hoe stress als gevolg van de hoge werkdruk in je team, ten koste gaat van het welzijn van je medewerkers en de algehele werksfeer, maar je hebt het gevoel dat je er weinig invloed op hebt.

Hoe lang kan dit nog doorgaan voor de performance blijvend negatief beïnvloed wordt?

Hoe zou het  zijn als:

 • de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid weer zouden verbeteren?

 • de sfeer in het team goed en plezierig is en mensen op een prettige manier met elkaar omgaan?

 • medewerkers het gevoel hebben dat hun werkbelasting goed is?

 • iedereen in staat zou zijn om werk en privé goed te combineren?

 • je precies zou weten wat jij kan doen om je medewerkers daarbij te helpen?

Dat kan!
Als je met je team de komende 3 maanden aan de slag gaat met dit team stress management programma. In dit programma ga ik jullie -op basis van de fysiologisch gemeten stress in het team- coachen om -meetbaar- meer stress bestendig te worden, zodat jullie beter met spanning om kunnen gaan.

Dit programma omvat:

 • Drie maanden beschikking over een Firstbeat Life meetapparaat inclusief mobiele app voor alle medewerkers, waardoor iedereen onbeperkt fysiologische stressmetingen kan uitvoeren.

 • Een individuele stresscoachingssessie met elke medewerker afzonderlijk om de resultaten van de basismeting en mogelijke verbeteringen te bespreken.

 • De mogelijkheid voor medewerkers om veranderingen in hun leven (zowel op het werk als privé) door te voeren en de impact op stress en welzijn te meten.

 • Een team stressworkshop om stress uitdagingen te bespreken, oorzaken te identificeren en mogelijke oplossingen en verbeteringen te identificeren.

 • Maandelijkse geanonimiseerde managementrapportages over risicoprofielen, stress en welzijn ter ondersteuning van het management.

 • Maandelijkse voortgangsmeetings met jou als manager om voortgang en eventuele interventies te bespreken.

 • Maandelijkse teamvoortgangsmeetings om voortgang en eventuele interventies te bespreken.

 • Tweewekelijkse Q&A-sessies ter ondersteuning van medewerkers.

 • Korte (online) workshops gericht op het opbouwen van stressbestendigheid.

Dit pakket kan worden uitgebreid met extra stressmanagement coachingssessies voor individuele medewerkers die meer ondersteuning nodig hebben. Ook kan het programma met 3 maanden verlengd worden.​

Met dit Team Stress Management Programma kan je de volgende resultaten verwachten:

 • Je krijgt inzicht op team- en organisatieniveau van de (risico’s van) mentale en fysieke belasting van medewerkers en de onderliggende oorzaken, zodat je gericht preventieve acties kunt uitvoeren om overbelasting te voorkomen.

 • Je medewerkers krijgen antwoord op de vraag hoe hoog hun stressniveau is, wat de risico’s zijn, wat de voornaamste oorzaken van hun stress zijn en welke verbeteringen er zijn. Op basis hiervan kunnen ze drie maanden lang aan de slag gaan om hun stress resilience te verbeteren.

 • Je krijgt inzicht in jouw eigen stressniveaus en de onderliggende oorzaken van jouw stress, zodat je gericht kunt werken aan je stressbestendigheid en daarmee je fysieke en mentale gezondheid. Dit zal je helpen om je algehele welzijn en prestaties te verbeteren.

 • Als team ontstaat er een gezamenlijke taal voor en begrip van (de oorzaken van) stress, zodat er gerichte onderlinge afspraken gemaakt en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden die de stress kunnen verminderen.

Zodat:

 • Het stressniveau van je medewerkers afneemt, de mentale en fysieke gezondheid toeneemt en daarmee het ziekteverzuim afneemt.

 • Mensen zich beter in hun vel voelen en stressbestendiger worden, waardoor ze een hogere werkdruk aankunnen en hun prestaties zullen toenemen.

 • De motivatie en betrokkenheid van medewerkers verbetert, wat de algehele sfeer op de werkvloer ten goede komt, waardoor het verloop van medewerkers zal afnemen.

Groene bladeren
Dit Team Stress Management Programma vraagt een investering van 500 euro per medewerker.
Ja! Ik wil graag een afspraak maken om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor mijn team of organisatie.
bottom of page