top of page

Team Stress Management Programma

Zie jij een toename van stress en spanning in jouw team als gevolg van hoge werkdruk en zou jij daar graag een -blijvende- verbetering in willen realiseren, zodat je het algehele welzijn van je medewerkers verbetert, het ziekteverzuim terugdringt, een lager verloop realiseert en de medewerkerstevredenheid toeneemt?  

Ik kan helpen met een stress programma van 3 maanden, waarbij we op basis van objectieve data analyses van de hoeveelheid stress die gemeten wordt in jouw team aan de slag gaan om de hoeveelheid stress -meetbaar- te verlagen.

De werkdruk in je team is hoog en dat merk je aan de hoeveelheid stress in het team. Je zou daar graag een blijvende verandering in willen realiseren, allereerst voor het welzijn van je medewerkers, maar ook al omdat je wilt voorkomen dat de er -nog meer- ziekteverzuim komt en dat de motivatie en werknemerstevredenheid en -betrokkenheid daalt.

Herken je dit? 

 • Als de telefoon maandagochtend vroeg gaat en je ziet wie er belt, weet je eigenlijk al genoeg. Als je ophangt, baal je. Je wist dat hij overbelast was, maar het leek de laatste tijd wat beter te gaan, dus je had gehoopt dat het misschien tóch zou meevallen. In eerste instantie vind je het natuurlijk vervelend voor hem, maar ook voor jou en het hele team wordt het lastig. Hij kan wel eens langdurig uit de roulatie zijn, en je hebt geen idee hoe je zijn afwezigheid moet opvangen.

 • Je zit in een werkoverleg als een van je medewerkers in tranen uitbarst. Ze heeft thuis een ziek kind, weet niet hoe ze haar werk voor deze week af moet krijgen en voelt zich volledig overbelast. Het is één van je meest betrokken medewerkers, altijd hard werkend en gemotiveerd. Het is moeilijk haar zo te zien, en je weet eigenlijk niet goed wat je moet zeggen.

 • Aan zijn gezichtsuitdrukking wanneer hij je kamer binnenkomt, weet je eigenlijk al wat hij gaat zeggen. Zo'n leuke, jonge, talentvolle knul! Hij geeft aan dat hij het heel vervelend vindt, maar toch heeft besloten om weg te gaan. Balen! Weer een nieuw iemand zoeken en inwerken, dat is nog een extra belasting voor het team, om nog maar te zwijgen van de extra kosten.

 • Als je de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek ziet, word je een beetje moedeloos. Natuurlijk weet je dat mensen zich overbelast en gestrest voelen en dat de werkdruk hoog is, maar je hebt de afgelopen periode toch een aantal acties ondernomen. Blijkbaar zonder resultaat, want de medewerkerstevredenheid is gedaald ten opzichte van vorig jaar…

 • Je hebt soms het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Je bent je ervan bewust dat het welzijn van je medewerkers jouw verantwoordelijkheid is, maar je hebt niet altijd invloed op de zaken die dat beïnvloeden. Targets en bezuinigingen komen van bovenaf, de krapte in de arbeidsmarkt is een gegeven. Daardoor voelt het wel eens alsof je aan het dweilen bent met de kraan open...

Kortom, je voelt hoe stress als gevolg van de hoge werkdruk in je team, ten koste gaat van het welzijn van je medewerkers en de algehele werksfeer, maar je hebt het gevoel dat je er weinig invloed op hebt.

Hoe lang kan dit nog doorgaan voor het ziekteverzuim en het verloop -nog verder- toenemen en de werknemerstevredenheid en performance afnemen? 

Hoe zou het  zijn als:

 • er geen langdurig zieken meer zouden zijn als gevolg van werkgerelateerde stress?

 • iedereen een gezonde werkbelasting zou hebben en in staat zou zijn om werk en privé goed te combineren, zodat je alleen maar blije gezichten zou zien.

 • je precies zou weten welke maatregelen je kunt nemen die wél impact hebben op het welzijn, de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers.

 • de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid een recordhoogte zouden bereiken!

 • iedereen, vooral de jonge en talentvolle mensen, binnen jullie bedrijf en afdeling zouden willen werken? En het je geen enkele moeite meer zou kosten om goede mensen te vinden en te behouden?

Dat kan!
Als je met je team de komende 3 maanden aan de slag gaat met dit Team stress management programma. In dit programma ga ik afzonderlijke medewerkers, het team en jou ga coachen om beter met stress om te gaan, op basis van objectief gemeten data.

Dit programma bestaat uit:

 • Drie maanden lang beschikking over een Firstbeat Life meetapparaat + mobiele app voor alle medewerkers, waarmee iedereen onbeperkt 24/7 stressmetingen kan uitvoeren. Voor meer informatie zie Firstbeat Life.

 • Een individueel stresscoachingsgesprek met elke medewerker om de resultaten van de baselinemeting (3 dagen) en eventuele verbeteringen te bespreken.

 • Het gedurende 3 maanden implementeren van veranderingen (zowel werk als privé) en het meten wat hiervan de impact is op de stress niveaus.

 • Een team stress workshop om problemen te bespreken, oorzaken te bepalen en mogelijke verbeteringen te identificeren.

 • Maandelijkse geanonimiseerde statusrapportages over stressniveaus en welzijn.

 • Maandelijkse team voortgangsmeetings.

 • Tweewekelijkse Q&A-sessies.

 • Bite-size (online) inhoudelijke workshops gericht op het verminderen van stress.

 • Maandelijkse status- en voortgangsgesprekken met jou als leidinggevende.

Dit Team Stress Management Programma realiseert het volgende resultaat:

 • Je krijgt inzicht in jouw stressniveaus en de onderliggende oorzaken van jouw stress, zodat je gericht kunt werken aan je fysieke en mentale gezondheid. Dit zal je helpen om je algehele welzijn en prestaties te verbeteren.

 • Je krijgt inzicht op team- en organisatieniveau van de (risico’s van) mentale en fysieke belasting van medewerkers en de onderliggende oorzaken, zodat je gericht preventieve acties kunt uitvoeren om overbelasting te voorkomen.

 • Je medewerkers krijgen antwoord op de vraag hoe hoog hun stressniveaus zijn, wat de risico’s zijn, en wat hun stress veroorzaakt. Dit vormt het uitgangspunt om drie maanden lang met mogelijke verbeteringen aan de slag te gaan en te meten wat het resultaat is.

 • Als team ontstaat er een gezamenlijk begrip van (de oorzaken van) stress, zodat er gerichte onderlinge afspraken gemaakt en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden die de stress kunnen verminderen.

Zodat:

 • Het stressniveau van je medewerkers afneemt, de mentale en fysieke gezondheid toeneemt en daarmee het ziekteverzuim afneemt.

 • Mensen zich beter in hun vel voelen en stressbestendiger worden, waardoor ze een hogere werkdruk aankunnen en hun prestaties zullen toenemen.

 • De motivatie en betrokkenheid van medewerkers verbetert, wat de algehele sfeer op de werkvloer ten goede komt.

Groene bladeren
Dit Team Stress Management Programma vraagt een investering vanaf 500 euro per medewerker.
Ja! Ik wil graag een afspraak maken om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor mijn team of organisatie.
bottom of page