top of page

Hersengolven

Hersengolven geven de activiteit van je brein weer. Het zijn kleine elektrische stroompjes die gemeten kunnen worden in frequenties ofwel het aantal trillingen of golven per seconde. Hersengolven worden uitgedrukt in Herz (Hz) en worden gemeten met behulp van een EEG apparaat.

De snelle hersengolven zijn verbonden met actief naar buiten gericht zijn en met de mogelijkheid van geconcentreerd en efficiënt werken.

Hoe langzamer de hersengolven hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. En hoe gemakkelijker een meditatieve staat of een diepe slaap bereikt wordt. Bovendien neemt bij toenemende ontspanning en afnemende frequentie de activiteit van het immuunsysteem toe en kan het lichaam zich herstellen. 

De combinatie van verschillende soorten hersengolven vormt een hersengolvenpatroon, dat onze bewustzijnsstaat definieert.

“There is no medication better than meditation.”

Marc Benioff, Chairman & CEO Salesforce

De verschillende soorten hersengolven

Hersengolven kunnen worden opgedeeld in 5 verschillende soorten hersengolven, gebaseerd op hun kenmerken en het aantal Hz:

Gamma (100 -30Hz)

Gamma is de snelste en meest recent ontdekte hersengolf in de hersenen. Het wordt geassocieerd met de integratie van informatie uit alle hersengebieden, evenals met coherentie als alle hersengolven synchroniseren.

Gamma wordt geassocieerd met veel gunstige veranderingen in het lichaam.

Bèta (30 -14 Hz)

Als je hersenen Bèta-golven produceren ben je actief en op de buitenwereld gericht. Het bewuste brein van actief, extern gericht bewustzijn: verbale, logische en lineaire denkprocessen van het intellect. Bèta-golven geven het vermogen om je te concentreren, helder en logisch te denken en concrete problemen op te lossen.

Bij slapen, ontspannen of mediteren is een vermindering van de bètagolven van belang, anders blijven je gedachten -en daarmee je lichaamsfuncties- te actief.

Bij stress en spanning produceer je teveel Bèta-golven, terwijl er weinig andere hersengolven aanwezig zijn. Dit is een oncomfortabele staat van zijn. Je gedachten botsen op elkaar, je slaagt er niet in om ze te stoppen.

Je lichaam veroudert veel sneller als je hersenen baden in Beta.

Alpha (14 -8 Hz)

Alpha hersengolven worden geassocieerd met ontspanning. Alpha activeert je zintuigelijk bewustzijn en neemt toe zodra je je aandacht verschuift van extern gericht naar meer naar binnen gericht. Deze hersengolven zijn aanwezig bij dagdromen, mijmering, visualisatie, verbeelding. Alpha golven zijn de brug die de bewuste geest verbindt met de intuïtieve wijsheid van het onder- en onbewuste.

Alpha stemt de hersenen af op high- en peak performance, zorgt voor (de)activering van de juiste genen en verbetert het humeur.

 

Theta (8 -4 Hz)

Theta is het onderbewustzijn van langetermijn geheugen, dromen, emotionele genezing, intuïtie, creativiteit en spiritueel inzicht. Theta is de opslagplaats van onze (onbewuste) overtuigingen en herinneringen. Over theta-golven is vooral bekend dat ze voorkomen tijdens de droomslaap (REM-slaap). Deze fase hebben wij nodig om de gebeurtenissen van de dag te verwerken, indrukken of ervaringen te integreren en op te slaan in het lange termijn geheugen. 

Dit is de frequentie die het meest wordt waargenomen bij healers.

 

Delta (4 -0,5 Hz)

Delta is de langzaamste hersengolf en vertegenwoordigt het persoonlijke onbewuste. Delta is een soort instinctieve radar die de omgeving scant en psychisch informatie en energie oppikt. Delta-hersengolven worden vooral gezien in diepe, herstellende, droomloze slaap. Het wordt gestimuleert door empathie en wanneer mensen een gevoel van verbondenheid met het universele veld hebben.

Delta-golven worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam, waarin nieuwe cellen worden aangemaakt. Wanneer onze hersenen Delta produceren, creëren we een objectieve energieomgeving die ons lichaam goed doet.

OC met titel.png
AM met titel.png
bottom of page