top of page
Vilistus Mind Mirror meet hersengolven (EEG), hartslag (BVP) en (ont)spanning (GSR)

De Vilistus Mind Mirror 6

De Vilistus Mind Mirror 6 is een ultramodern EEG biofeedback apparaat van onderzoekskwaliteit en het enige programma dat mensen kan supporten in het realiseren van hersengolvenpatronen van meditatie en Awakened Mind van creatieve flow en High Performance.

De Mind Mirror meet de activiteit in beide kanten hersenhelften en de onderlinge relaties van 0,5 tot 100 hertz frequenties, die worden gepresenteerd in een patroon dat iedereen kan lezen en begrijpen. De Mind Mirror werkt in realtime en reflecteert de bewustzijnsstaat van de gebruiker op accurate wijze weer. Je zou dit kunnen zien als de spiegel van de hersenen (Mind Mirror).

Deze spiegel stelt de gebruiker in staat om de hersengolvenpatronen zodanig aan te passen dat een staat van helderheid, creativiteit, inzicht en intuïtie gerealiseerd kan worden.

 

Twee geïntegreerde sensoren - Galvanic Skin Response (GSR) en Blood Volume Pulse (BVP) - zorgen voor inzicht in hartslag en fysieke (ont)spanning, waarmee ook de mind-body relatie inzichtelijk wordt gemaakt.

Meting van hersengolven

“Meditation is not about stopping thoughts, but recognizing that we are more than our thoughts and our feelings.” 

Arianna Huffington, Author, columnist, & business women

Groene bladeren
bottom of page