top of page

High Performance Mind

Uit onderzoek is gebleken dat de High Performance mind een bewustzijnsstaat van de hersenen is, met een specifieke samenstelling van hersengolven. Deze bewustzijnsstaat noemen we Awakened Mind. 

De Awakened Mind is het hersengolvenpatroon dat de top performers in de wereld laten zien. Het wordt gemeten in ervaren meditatoren, artiesten, CEO's, wetenschappers/onderzoekers, healers, muziekanten en andere mensen met een hoge mate van creativiteit, zelfbewustzijn en persoonlijke beheersing.

Met training -en een Mind Mirror- kan elk normaal mens deze ideale staat van bewustzijn ontwikkelen die externe focus combineert met kalm, creatief innerlijk bewustzijn om zo effectief mogelijk te functioneren.

"If you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try to calm it, it only makes it worse, but over time it does calm, and when it does, there’s room to hear more subtle things–that’s when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down, and you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before.”

Steve Jobs, CEO Apple

Strand bij zonsondergang
Persoon die een presentatie houdt

Wat is High Performance?

High Performance training verwijst meestal naar repetitieve oefening, mentale beeldvorming en beheersing van hersengolven. De moderne wereld wendt zich steeds meer tot training van de hersengolven voor topprestatietraining, simpelweg omdat het leren van de hersenen om op maximale capaciteit te werken de meest betrouwbare en blijvende resultaten oplevert.

 

De Mind Mirror traint High Performance door het realiseren van het Awakened Mind bewustzijnspatroon. De bewustzijnsstaat van Awakened Mind, denkt sneller en met grotere nauwkeurigheid en creativiteit. Verder is een Awakened Mind ook in staat om fysiek te handelen met verhoogde nauwkeurigheid, coördinatie, behendigheid en snelheid.

 

Veertig jaar onderzoek naar de Awakened Mind heeft onomstotelijk bewezen dat het ten grondslag ligt aan topprestaties. Metingen hebben uitgewezen dat het Awakened Mind-patroon altijd aanwezig is als een wiskundige een moeilijk probleem oplost, de Corporate Executive een uitdagende vergadering leidt, de muzikant componeert en de prof-tenniser een goede wedstrijd speelt.

Kalm, beschouwend en bestand tegen druk en stress, is de Awakened Mind van 'flow' aanwezig in 's werelds toppresteerders.

bottom of page