top of page
Tessa van Nes, Data driven Stress Coach

Tessa van Nes 

- DATA DRIVEN- STRESS MANAGEMENT COACH 

Ik help individuele medewerkers, teams en organisaties met stress als gevolg van een hoge werkdruk, door de daadwerkelijke fysieke en mentale stress van medewerkers 24/7 te meten met Firstbeat Life. Hierdoor ontstaat een accuraat, objectief inzicht in de belasting, mogelijke risico's én oorzaken van stress, zodat gerichte - meetbare - acties ondernomen kunnen worden om stress te verminderen, door zowel individuele medewerkers, teams als het management.

Als gevolg hiervan verbetert het welzijn van medewerkers, daalt het ziekteverzuim en verbeteren de prestaties en betrokkenheid.

  • LinkedIn

De huidige werkdruk leidt tot stress en spanningen

Medewerkers ervaren de huidige werkdruk als (te) hoog. Je merkt dat dit leidt tot individuele stress en spanning, en dat dit impact heeft op het welzijn, de prestaties en motivatie van mensen, evenals op de onderlinge sfeer op de werkvloer.

Als leidinggevende of werkgever voel je je verantwoordelijk voor het welzijn van de mensen in je organisatie en zou je graag de juiste acties willen nemen om de stress in de organisatie te verminderen, maar bezuinigingen, personeelstekort en hoge verwachtingen maken dat je niet verwacht dat de situatie op korte termijn substantieel zal verbeteren.

Groene bladeren

Herken je dit?

  • De kosten van stress-gerelateerd ziekteverzuim zijn hoog, mede omdat mensen vaak lange tijd niet inzetbaar zijn als ze uitvallen. Dit kost de organisatie veel geld en vervanging is lastig te regelen, waardoor de druk op de overgebleven medewerkers alleen maar toeneemt.

  • Steeds meer mensen klagen over de werkdruk die ze ervaren en dat trek je je aan. Regelmatig hoor je van mensen dat ze 's avonds en in het weekend nog aan het werk zijn en dat ze vooral ook in hun hoofd het werk niet kunnen loslaten.

  • In toenemende mate word je geconfronteerd met emotionele reacties van medewerkers. Je realiseert je dat dit wordt veroorzaakt door spanning en stress.

  • Bij een aantal mensen zie je de performance afnemen. Ze lijken minder betrokken en niet meer zo energiek en gemotiveerd als in het verleden. Je merkt ook dat dit invloed heeft op de algehele werksfeer.

  • Je voelt je soms machteloos omdat je geen invloed hebt op de onderliggende factoren van de hoge werkdruk, zoals een krappe arbeidsmarkt, bezuinigingen en de toegenomen hoeveelheid werk.

Hoe lang is deze situatie nog houdbaar?

Wat als er -nog meer- mensen gaan uitvallen als gevolg van werkgerelateerde stress? Of als de motivatie en de onderlinge sfeer verslechteren en mensen vertrekken naar een andere organisatie? Dat zal de situatie alleen maar verergeren.

Ik kan helpen!
Ik maak stress, de onderliggende oorzaken van stress en de risico’s van stress inzichtelijk door middel van 24/7 metingen van medewerkers.

Vervolgens help ik teams en individuele medewerkers om te werken aan (meetbare) verbeteringen.

Groene bladeren
bottom of page